ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 55- ΚΥΨΕΛΗ, 11364 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- Tel: 210-8620513- 210-8663863 - 6948969456-e-mail: technical.athens@gmail.com - Web Site: http://www.technicalltd.gr
ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 55- ΚΥΨΕΛΗ, 11364 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- Tel: 210-8620513- 210-8663863 - 6948969456-e-mail: technical.athens@gmail.com - Web Site: http://www.technicalltd.gr